LNG

LNG

Liquified Natural Gas

Błękitne paliwo jest nie tylko ekonomiczne i bezpieczne, ale przede wszystkim ekologiczne.

Powstanie terminalu LNG w Świnoujściu pozwoliło na odbieranie skroplonego gazu ziemnego drogą morską praktycznie z dowolnego kierunku na świecie. Elastyczność dostaw przyczyniła się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz zmniejszenia ogólnego zanieczyszczenia powietrza w naszej strefie.

Uruchomienie terminalu LNG w Świnoujściu było również początkiem rozwoju nowego obszaru usług inżynieryjnych Antea Group. Opracowywane projekty w zakresie studiów wykonalności oraz doradztwa technicznego pozwoliły nam na nabycie cennego doświadczenia w obsłudze inżynieryjnej tego typu obiektów.

ROZWIĄZANIA

Antea Group jest w stanie dostarczyć Państwu kompletne rozwiązania, które zarówno zwiększają efektywność inwestycji oraz optymalizują fazę eksploatacji.

Zakres usług:

  • Due Diligence
  • Koncepcje
  • Studia Wykonalności
  • Doradztwo Techniczne
  • Projektowanie
  • Inżynier Kontraktu / Inwestor Zastępczy