Hydrotechnika

Hydrotechnika

Śródlądowe i morskie budowle hydrotechniczne służą gospodarce wodnej oraz kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z tych wód. Antea Group oferuje optymalne rozwiązania mające na celu ochronę wybrzeży oraz ochronę przeciwpowodziową, specjalizujemy się w tworzeniu projektów nabrzeży i dróg wodnych. Poza elementami technicznymi, w ramach naszych projektów integrujemy także aspekty regulacyjne i środowiskowe.

ROZWIĄZANIA

Naszymi Klientami są Urzędy Morskie, Zarządy Portów Morskich oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (dawniej RZGW i ZMiUW). 

Zakres usług:

  • Due Diligence
  • Koncepcje
  • Studia Wykonalości
  • Doradztwo Techniczne
  • Projektowanie
  • Inżynier Kontraktu / Inwestor Zastępczy