Energetyka Odnawialna

Energetyka Odnawialna

Odnawialne Źródła Energii to nie tylko szansa na czyste powietrze, ale również optymalizacja kosztów zużycia energii.

Antea Group prowadzi w szerokim zakresie działania zmierzające do poprawy jakości środowiska poprzez udział w licznych projektach z dziedziny energii odnawialnej. Specjalizujemy się w środowiskowym, finansowym i technicznym doradztwie dla developerów oraz przyszłych właścicieli farm wiatrowych i fotowoltaicznych wraz z analizą ich produktywności. Posiadamy referencje w zakresie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu oraz inspekcji farm wiatrowych, a także w nadzorze inwestorskim nad projektami fotowoltaicznymi i wiatrowymi.

ROZWIĄZANIA

Antea Group dostarcza optymalne i nowatorskie rozwiązania dla operatorów źródeł rozproszonych takich jak farmy wiatrowe i fotowoltaiczne.

Zakres usług:

  • Due Diligence
  • Koncepcje
  • Studia Wykonalności
  • Projektowanie 
  • Doradztwo Techniczne 
  • Inżynier Kontraktu / Inwestor Zastępczy