Studium Wykonalności rozbudowy terminala LNG

Studium Wykonalności rozbudowy terminala LNG

Założenia

Terminal LNG w Świnoujściu posiada moc regazyfikacji 5 mld m3 rocznie oraz poniższe kluczowe parametry techniczne.

Nominalny/maksymalny wskaźnik wysyłki

570 000/656 000 Nm3/h.

Projektowa pojemność platformy rozładunkowej dla statków LNG

od 120 000 do 216 000 m3 dla statków transportujących LNG (Q-flex)

Projektowa prędkość rozładunku LNG

12 000 m3/h

Projektowa pojemność zbiornika magazynowego LNG

2 x 160 000 m3

Rurociąg wlotowy/zasilający

Ciśnienie: 6,3 - 8,4 MPa Temperatura min: +1°C

Stacja załadunku LNG na cysterny samochodowe

2 zatoczki, wydajność - 95 000 TpA

Regazyfikatory (SCV)

wykorzystywane w cyklu całorocznym.

 

Zrealizowany zakres usług

Celem Studium Wykonalności było opracowanie założeń projektowych oraz oceny możliwości konstrukcyjnych rozbudowy nowego terminala LNG w Świnoujściu. Studium dotyczyło 4 obszarów - wzrostu możliwości wysyłkowej gazu z 5 mld m3 rocznie do 7,5 mld m3 rocznie, wybudowania 3-go zbiornika, zwiększenia funkcjonalności terminalu poprzez wybudowanie stanowiska statkowego dla mniejszych jednostek LNG oraz wybudowania regazyfikatorów ORV.

Opracowanie zawierało ponadto analizę biznesową regionalnego rynku LNG i analizę prawną dotyczącą rozbudowy terminala, wpływ inwestycji na środowisko oraz pełne Studium Wykonalności zgodnie z wymaganiami programu POliŚ.

Od stycznia 2019 roku Antea Group realizuje dla Polskiego LNG usługę Doradztwa Technicznego, której celem jest opracowanie dokumentacji bazowej (tzw. FEED) oraz wybór wykonawcy rozbudowy Terminala LNG w Świnoujściu.