Pogłębienie toru wodnego Szczecin-Świnoujście

Pogłębienie toru wodnego Szczecin-Świnoujście

Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m

WYZWANIE

Antea Group wraz z Partnerami - International Marines and Dredging Consultants oraz Projmors BPBM Sp. z o.o  jest odpowiedzialna za opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m". Inwestycja obejmuje pogłębienie toru Świnoujście - Szczecin do 12,5 m na odcinku ok. 62 km z równoczesnym jego poszerzeniem do 100 m w dnie oraz m.in.:

 • przebudowę skarp brzegowych bez umocnień,
 • niwelację dna w strefie Świnoujścia, 
 • budowę i przebudowę umocnień brzegowych i budowli hydrotechnicznych wraz z przylegającą infrastrukturą,
 • pogłębienie i poszerzenie obrotnic dla statków oraz budowę dodatkowych konstrukcji hydrotechnicznych

ROZWIĄZANIE

Zakres prac projektowych obejmuje m.in.:

 • pomiary terenu i mapa dla celów projektowych
 • projekt wyrobisk geologicznych
 • opracowanie dokumentacji geologicznej
 • opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej
 • opracowanie materiałów do uzyskania wymaganych prawem opinii, umów i zezwoleń
 • przedkoncepcyjny projekt modernizacji toru wodnego
 • opracowanie projektu wykonawczego
 • wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę

REZULTAT

Dzięki inwestycji maksymalne dopuszczalne zanurzenie statków zawijających do Szczecina zwiększy się z obecnych 9,15 m do ok. 11 m.