Gazociąg Pogórska Wola-Tworzeń

Gazociąg Pogórska Wola-Tworzeń

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania inwestycyjnego "Gazociąg Pogórska Wola - Tworzeń"

Projekt gazociągu wysokiego cieśnienia o średnicy DN1000 8,4 MPa Pogórska Wola-Tworzeń o długości ok. 168 km stanowi istotny element korytarza gazowego Północ-Południe, łączącego terminal LNG w Świnoujściu z planowanym terminalem LNG w Chorwacji. Gazociąg Pogórska Wola-Tworzeń umożliwi także zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski poprez rozdział strumienia gazu oraz skrócenie drogi transportu paliwa gazowego. Trasa gazociągu przebiegać będzie przez trzy województwa - małopolskie, świętokrzyskie oraz śląskie.

Antea Group była odpowiedzialna za etap projektowania gazociągu wraz z uzyskaniem kompletu decyzji administarcyjnych. Zakres zamówienia obejmował w szczególności:

  • uzyskanie decyzji środowiskowej
  • uzyskanie decyzji lokalizacyjnej
  • wykonanie projektu wykonawczego
  • wykonanie projektu budowlanego
  • uzyskanie decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę

Realizacja inwestycji wymagała uzyskania aż czterech odrębnych decyzji o pozwoleniu na budowę.

Inwestycja ta ma na celu m.in. zwiększenie przepustowości systemu przesyłowego oraz wzmocnienie bezpieczeństwa transportu gazu w regionie.