Gazociąg Gałów-Kiełczów

Gazociąg Gałów-Kiełczów

Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji inwestycji budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP8,4 MPa na odcinku Gałów-węzeł Kiełczów wraz z pełnieniem nadzorów autorskich.

Gazociąg relacji Gałów-Kiełczów jest ważnym elementem wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Wspólnie z pozostałymi gazociągami, gazociąg Gałów-Kiełczów umożliwi odbiór zwiększonych ilości gazu z Unii Europejskiej.

Antea Group opracowała dokumentację projektową oraz sprawowała nadzór autorski dla tej inwestycji. Zakres prac obejmował m.in:

  • Opracowanie Raportu oddziaływania na środowisko
  • Uzyskanie ostatecznej dezycji środowiskowej
  • Opracowanie dokumentacji geologicznej 
  • Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie niezbędnym do opracowania projektu wraz z projektami podziału działek
  • Opracowanie operatów dendrologicznych
  • Wykonanie i opracowanie Inwentaryzacji stanu nieruchomościi objętych zakresem realizacji inwestycji
  • Uzyskanie ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w trybie Specustawy
  • Uzyskanie ostatecznej dezycji o pozwoleniu na budowę w trybie Specustawy
  • Opracowanie projektów wykonawczych dla wszystkich branż