Doradca Techniczny i Inżynier Kontraktu

Doradca Techniczny i Inżynier Kontraktu

WYZWANIE

Michelin Polska S.A., będąc właścicielem fabryki opon w Olsztynie stanęło przed wyzwaniem dostosowania się zarówno do nowych wytycznyc korporacyjnych jak i nowych wymagań środowiskowych określonych przez najnowsze konkluzje BAT, które po okresie przejściowym zaczną obowiązywać od 17 sierpnia 2021 roku. Po przeprowadzeniu wielowariantowej analizy, zdecydowano zastąpić istniejące kotły węglowe, nowymi jednostkami gazowymi spełniającymi najnowsze wymagania środowiskowe. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano Generalnego Wykonawcę inwestycji, której zakres zawiera zaprojektowania, dostawę, montaż i uruchomienie kotła gazowego o mocy 42MWt produkującego parę na potrzeby technologiczne Michelin, umieszczonego w nowobudowanym budynku, w którym docelowo zostanie zabudowany równiez drugi kocioł.

ROZWIĄZANIE

Zakres prac wykonanych przez nasz zespół to m.in.:

  • wykonanie wielowariantowej analizy możliwości zastąpienia kotłów węglowych nowymi źródłami spełniającymi najnowsze wymagania środowiskowe i potrzeby technologiczne zakładu produkcyjnego
  • przygotowanie Projektu Podstawowego dla wybranego wariantu budowy nowej kotłowni gazowej
  • przygotowanie Projektu Budowlanego służącego uzyskaniu pozwolenia na budowę nowej kotłowni gazowej
  • przygotowanie kompletnej dokumentacji przetargowej, wsparcie podczas prowadzenia postępowania przetargowego i wyłonienia Generalnego Wykonawcy w formule EPC
  • pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu podczas budowy przez Generalnego Wykonawcę nowej kotłowni gazowej (weryfikacja Projektów Wykonawczych, inspekcje w zakładach podwykonawców, nadzór nad robotami budowlanymi oraz montażem mechanicznym, elektrycznym i uruchomieniem, kontrola harmonogramu prac, zarządzanie Umową z Generalnym Wykonawcą)