Budowa zbiornika retencyjnego

Budowa zbiornika retencyjnego

Jaśkowa Dolina w Gdańsku

Antea Group jest odpowiedzialna za opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. "Budowa zbiornika retencyjnego Jaśkowa Dolina w Gdańsku". Inwestycja polega na budowie zbiornika retencyjnego mającego na celu przechwycenie i czasowe przetrzymanie wody opadowej w czasie trwania deszczy nawalnych w mieści Gdańsk. Ponadto na co dzień teren wokół zbiornika będzie pełnił rolę rekreacyjną dla mieszkańców miasta.

 

Projekt zakłada m. in.:

 

  • Odmulenie i pogłębienie istniejącego zbiornika,
  • Wykonanie budowli hydrotechnicznych doprowadzających i odprowadzających wodę do zbiornika retencyjnego,
  • Wykonanie tarasu widokowego od strony ulicy Jaśkowa Dolina,
  • Zamontowanie fontanny oraz wyspy pływającej mającej na celu wspomaganie biologicznego oczyszczania wód.