Inżynier Kontraktu oraz Kierownik Budowy w ramach realizacji FW Dąbrowice

Inżynier Kontraktu oraz Kierownik Budowy w ramach realizacji FW Dąbrowice

Na zlecenie Engie Zielona Energia Sp. z o.o., spółki z Grupy Engie, pełniliśmy obowiązki Inżyniera Kontraktu oraz Kierownika Budowy w ramach realizacji inwestycji budowy farmy wiatrowej w gminie Dąbrowice, w województwie łódzkim. Farma wiatrowa składa się z 13 turbin GE 2,75-120. Projekt obejmował również drogi dojazdowe, place montażowe, sieć kablową 30kV, sieć sterowania, sieć teletechniczną oraz szafę przyłączeniową pośrednią 30 kV, a także stację GPZ.

Zakres prac:

  • przygotowanie planu realizacji projektu, w tym harmonogramu, organizacji, budżetu
  • przygotowanie kompletnej dokumentacji przetargowej, wsparcie podczas przygotowywania i prowadzenia przetargów na wybór dostawców i wykonawców robót
  • etap projektowania i realizacji, w tym wykonywanie obowiązków kierownika budowy, nadzór i koordynacja prac, odbiór, sprawowanie nadzoru autorskiego we wszystkich wymaganych branżach
  • etap gwarancji, w tym inspekcje farmy wiatrowej