Kontakt

Kontakt

Aby wysłać wiadomość skorzystaj z formularza kontaktowego poniżej:

 

ANTEA POLSKA S.A.

 

SIEDZIBA W KATOWICACH 

ul. Dulęby 5
40-833 Katowice
T +48 32 358 88 88
e-mail: pl@anteagroup.com

 

BIURO W GDAŃSKU

Budynek Gamma G 204
ul. C.K. Norwida 4
80-280 Gdańsk
 

Antea Polska Spółka Akcyjna 
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000140412, REGON: 273345606, NIP: 6340019148
Kapitał zakładowy: 4 458 000,00 zł, opłacony w całości