Zakończenie I etapu prac w Porcie Gdańskim

Zakończenie I etapu prac w Porcie Gdańskim

04/12/19

W listopadzie w Porcie Gdańskim miało miejsce uroczyste oddanie do użytku dwóch wyremontowanych nabrzeży, w ramach trwającego projektu ich rewitalizacji oraz modernizacji toru wodnego. Antea Polska uczestniczyła w tym przedsięwzięciu pełniąc funkcję Inżyniera Kontraktu.

Inwestycja została zrealizowana jako jedno z zadań w ramach projektu: "Modernizacja toru wodnego, rozbudowa nabrzeży oraz poprawa warunków żeglugi w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku".

I Etap obejmował roboty budowlane na całkowitej długości 286 metrów, w tym wykonanie 174 metrów Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej oraz 112 metrów Nabrzeża Mew. Dzięki współdziałaniu wszystkich stron zaangażowanych w projekt udało się go zakończyć zgodnie z przyjętym harmonogramem.

- Wykonanie prac w terminie to rezultat dobrej współpracy Generalnego Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego - podkreślał Marcin Osowski, Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Antea Polska od lat współpracuje z Gdańskim Portem świadcząc usługi w zakresie: Inżyniera Kontraktu, nadzoru inwestorskiego, opracowania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej czy uzyskania decyzji administracyjnych.

Nasze projekty zrealizowane dla Portu w Gdańsku to m.in.:

  • Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Nabrzeża Dworzec Drzewny na odcinku o długości ok. 1220 mb, Nabrzeża Rudowego III o długości ok. 232,5 mb, odcinka Nabrzeża Administracyjnego o długości 18,0 mb i odcinka Nabrzeża Węglowego o długości 542 mb w Porcie Gdańsk.
  • Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Nabrzeża Bytomskiego na odcinku o długości ok. 204 mb w Porcie Gdańsk.
  • Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy Nabrzeża Szczecińskiego Przeładunkowego w Porcie Gdańsk.