O innowacjach i współpracy w Orleanie. Trzecia edycja Innovation Awards Antea Group

O innowacjach i współpracy w Orleanie. Trzecia edycja Innovation Awards Antea Group

12/06/19

Antea Group organizuje trzecią edycję konkursu Innovation Awards w Orleanie we Francji. Międzynarodowe Nagrody Innowacji mają na celu promowanie innowacyjnych projektów w ramach grupy oraz dzielenie się nowymi produktami i usługami na całym świecie.

W dniach 12-13 czerwca Antea Group będzie gospodarzem trzeciej edycji konkursu Innovation Awards w Orleanie we Francji. Podczas tego wydarzenia, Antea Group podpisze międzynarodową umowę parterską z francuskim instytutem badań geologicznych BRGM oraz z Uniwersytetem Orleańskim. Będzie to również okazja do uczczenia powstania "Innovation Hub" Grupy Antea.

W swojej strategii Antea Group ustanowiła współpracę międzynarodową i innowacje jako kluczowe czynniki wzrostu w nadchodzących latach. Organizacja trzeciej edycji Antea Group Innovation Awards w dniach 12-13 czerwca we Francji będzie tego jasnym potwierdzeniem.

Międzynarodowe nagrody za innowacyjność

Międzynarodowa nagroda za innowacyjność ma na celu promowanie innowacji w ramach grupy i dzielenie się nowymi produktami i usługami na całym świecie. Laureatów wyłoni jury składające się z ekspertów wewnętrznych i zewnętrznych, pod przewodnictwem prof. Ary Bruand, rekrora Uniwersytetu w Orleanie.

Innovation Hub

W 2018 roku Antea Group postanowiła utworzyć Innovation Hub grupy w Orleanie. Hub ma za zadanie łączyć know-how, nowe technologie i innowacyjne dobre praktyki w celu zwiększenia konkurencyjności firmy dzięki nowoczesnym rozwiązaniom w zakresie zarządzania danymi środowiskowymi i usługami cyfrowymi.

Partnerstwa naukowe i przemysłowe z BRGM i Uniwersytetem Orleańskim

W obecności Francois Bonneau, prezesa Centre-Val de Loire French Region i Oliviera Carré, burmistrza Orleanu i prezydenta Orleańskiego Metropole, Antea Group podpisze podczas tego wydarzenia dwa ważne porozumienia. Partnerstwo z Uniwersytetem Orleańskim obejmie współpracę przy projektach międzynarodowych, a także zaangażowanie studentów w konkretne projekty badawczo-rozwojowe. Kolejne partnerstwo naukowo-przemysłowe zostanie podpisane z BRGM, francuskim instytutem badań geologicznych. Te dwie umowy umożliwią intensywną współpracę w dziedzinie innowacji.