Kolejny rok zakończony sukcesem

Kolejny rok zakończony sukcesem

Raport finansowy Grupy Antea za 2019 r.

27/07/20

Dane za rok 2019 stanowią znakomitą kontynuację poprzedniego roku. Przychody Grupy wzrosły o 5,3% na całym świecie, a zysk netto z 18,0 mln euro w roku 2018 do 19,4 mln euro w roku 2019. Na sukces składają się imponujące wyniki osiągnięte przez poszczególne spółki z różnych krajów.

I tak, Antea Group Holandia trzeci rok z rzędu poprawiła swój wynik, który jest najlepszym w historii, ze wzrostem przychodów o ponad 7%.

Już w poprzednich latach spółki z Francji i Stanów Zjednoczonych wykazywały tendencję wzrostową, która utrzymała się także w 2019 r., przy wzroście przychodów i zysków w obu tych krajach.

Natomiast nasza firma - Antea Polska S.A. - która weszła w skład Grupy Antea zaledwie rok temu, już w pierwszym roku działalności wniosła pozytywny wkład w wyniki całej organizacji. Polska spółka odegrała również rolę kamienia milowego w Europie Wschodniej, pozwalając na realizację pierwszych projektów w tej części globu.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem Grupy Antea.

Downloads: