KOLEJNA UMOWA GAZOWA PODPISANA

KOLEJNA UMOWA GAZOWA PODPISANA

07/01/20

Antea Polska podpisała umowę z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. (PSG) na opracowanie dokumentacji projektowej gazociągu relacji Łyszkowice - Łódź wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy gazociągu w/c na odcinku Łyszkowice - Łódź wraz z odejściami w kierunku Brzezin i Koluszek oraz infrastrukturą towarzyszącą, a także sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie:

 • gazociągów wysokiego ciśnienia:
  • DN 500, MOP 6,3 MPa, o długości ok. 66,36 km, relacji Łyszkowice – Łódź,
  • DN 200, MOP 6,3 MPa, o długości ok. 7,50 km, odejście od gazociągu relacji Łódź – Słupia w kierunku Brzezin,
  • DN 200, MOP 6,3 MPa, o długości ok. 5,05 km, odejście od gazociągu relacji Łódź – Słupia w kierunku Koluszek,
 • stacji redukcyjno – pomiarowych Brzeziny, Słupia oraz Łyszkowice,
 • ZZUP w Łodzi (Olechów), w miejscu odejścia na Brzeziny i na Koluszki, a także w miejscu połączenia z siecią wysokiego ciśnienia w Łodzi oraz w Koluszkach.

Antea Polska posiada bogate, wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów gazowych. Dla naszego Klienta - PSG wykonaliśmy/wykonujemy m.in. takie zadania, jak:

 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500,400 MOP 2,5 MPa relacji Tworzeń- Łagiewniki”.
 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa gazociągu relacji Dąbrowa Górnicza – Szopienice”.
 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia budowlanego pn. „Przebudowa sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi" wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.
 • Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn. "Budowa siedziby Polskiej Spółki Gazownictwa O/Gdańsk, ul. Wałowa 41-43”.
 • Inżynier Kontraktu dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie budynku użyteczności publicznej o funkcji biurowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przeniesieniem stacji redukcyjno-pomiarowej gazu Q = 3 000 Nm3/h w ramach zadania pod nazwą „PDG Sopot - budowa nowej siedziby”.

W sektorze gazu oferujemy rozwiązania na każdym etapie realizacji inwestycji - począwszy od przeglądów, aktualizacji i zatwierdzenia podstawowych założeń technicznych, przez przygotowanie projektów budowlanych i wykonawczych, specyfikacji technicznych i dokumentacji przetargowych, harmonogramów i kosztorysów, po zarządzanie projektem, nadzory autorskie oraz testy i odbiory. Więcej informacji o zakresie naszych usług znajdziecie na:

https://www.anteagroup.pl/pl/uslugi/gazoci-gi-wysokopr-ne