II Konferencja Stop suszy!

II Konferencja Stop suszy!

23/05/19

Ruszyły zapisy na drugą ogólopolską konferencję Stop suszy!

18 czerwca w Bydgoszczy odbędzie się kolejna konferencja poświęcona zjawisku suszy w Polsce.

Konsorcujm składające się z Antea Group, Wind-Hydro i Pectore-Eco na zlecenie PGW Wody Polskie prowadzi obecnie projekt "Opracowanie planu przeciwdziałania skutkom suszy", w ramach którego organizowana jest kolejna ekpercka konferencja  Stop suszy! –  katalog kluczowych działań. Podczas spotkania specjaliści związani z gospodarką wodną zaprezentują korzyści, praktyczne możliwości oraz rozwiązania prawne dostępu do konkretnych działań minimalizujących bądź eliminujących skutki suszy.

W ramach łączącej nas umowy z PGW Wody Polskie jesteśmy odpowiedzialni za zorganizowanie tej konferencji od strony merytorycznej i technicznej. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęło Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Nadrzędnym celem projektu PPSS jest:

  • opracowanie planu przeciwdziałania skutkom suszy z uwzględnieniem podziału kraju na obszary dorzeczy,
  • przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu,
  • przygotowanie projektu rozporządzenia dotyczącego przyjęcia planu przeciwdziałania skutkom suszy.

Warto dodać, że krajowy plan przeciwdziałania skutkom suszy w Polsce jest pierwszym tak kompleksowy projektem działań w tej dziedzinie w naszym kraju. PPSS to obok Planów gospodarowania wodami oraz Planów zarządzania ryzykiem powodziowym kolejny projekt służący zrównoważonemu gospodarowaniu wodami i ustaleniu zasad oraz instrumentów zarządzania zasobami wodnymi.

Zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu!

Więcej informacji na stronie stopsuszy.pl