Antea Group będzie wspierać Michelin Polska S.A. w pracach projektowych i doradztwie inwestycyjnym

Antea Group będzie wspierać Michelin Polska S.A. w pracach projektowych i doradztwie inwestycyjnym

08/07/19

Antea Group podpisała umowę z Michelin Polska S.A. o wsparcie projektowo-doradcze. Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego kotła parowo-gazowego o mocy 42MWt w paliwie. Przedsięwzięcie jest częścią projektu Sage, który polega na wymianie istniejących kotłów węglowych i zastąpienie ich nowymi jednostkami gazowymi spełniającymi najnowsze wymagania środowiskowe.

Zakres czynności świadczonych w ramach umowy obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskania na jej podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę wraz z niezbędnymi do tego uprzednimi uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganym prawnie oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej (RFP EPC).

Antea Group będzie również odpowiedzialna za przeprowadzenie przetargu na realizację inwestycji w celu wyłonienia wykonawcy oraz przygotowanie kompletnego kontraktu z generalnym wykonawcą, z uwzględnieniem konieczności zachowania przyjętych harmonogramów oraz odpowiedniej jakości inwestycji.

Jest to kolejny etap inwestycji, w który jako projektant i doradca zaangażowana jest Antea Group.